Radi ya curvature ya lens ya jicho ni kubadilishwa.

bravery, bravado, audacity are the top translations of "ujasiri" into English.

fc-smoke">Mar 1, 2022 · 3. .

2 Wathesalonike 1: 4-5 4 Kwa hivyo, kati ya makanisa ya Mungu tunajivunia uvumilivu wako na imani yako katika mateso na majaribu yote unayovumilia.

1 Yohana 4:17 Upendo umekamilika kwetu ili tuwe na ujasiri katika upendo siku ya hukumu: kwa sababu kama yeye, ndivyo tulivyo katika.

79 likes · 12 talking about this. 12. .

.

Oct 25, 2013. Ili kuzungumza. Kwa mfano, Zaburi 119:63 inasema: “Mimi ni rafiki ya wote wanaokuogopa wewe a na ya wale wanaoyatii maagizo yako.

Maana: Wale ambao wamepuuzwa katika ulimwengu wa leo wanaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu atawajali wanapotafuta msaada wake. Hizi hapa ni mbinu na ujanja 15 za jinsi ya kutongoza wanawake na wafall na wewe.

Yohana 15:7 - Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa.

Pia inaweza kuitumia mistari Kali ya kiswahili , kukatia Dem aingie box ,love mistari , best sheng mistari, kukatia Dem in sheng.

“BWANA ni nguvu yangu na ngao yangu; moyo wangu unamtumaini, nami nimesaidiwa; moyo wangu unafurahi, na kwa wimbo wangu, ninamshukuru. Basi na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.

Yohana 16:23B, 24 - Tena siku ile hamtaniuliza neno lo lote. Unatamani kuwa na.

Bado, tukiwa na mistari ya Biblia kuhusu upendo wa Mungu, tunaweza kupata majibu.
Tunaamini maandiko haya yatakuinua leo.
Kuna yule mwanamke mrembo ambaye umekufia naye na una hamu ya kutaka kumjua.

.

Barakala tuwapinge, sichafue kiswahili.

Sio kawaida kwa Lolë kupanuka zaidi na zaidi katika mfumo wa kimataifa. . Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya.

bravery, bravado, audacity are the top translations of "ujasiri" into English. Oct 17, 2021 · 100 mistari Kali ya sheng na kukatia manzi. . jw2019. . Mara nyingi changamoto kubwa katika suala zima la mtu kubainisha nia yake kwa mwanamke hutokana na ukweli kwamba katika mchakato mzima huwa kuna wasiwasi na walakini.

Oct 25, 2013.

Wataalamu wa usalama wanapozungumza kuhusu kulinda nchi, kipaumbele chao cha kwanza ni kuwa. Dec 17, 2021 · "Mistari ya Biblia Kuhusu Uvumilivu" 12.

.

utalifafanua Neno la Mungu kwa watu wako ili walielewe.

12.

Kuna yule mwanamke mrembo ambaye umekufia naye na una hamu ya kutaka kumjua.

.